Един убит

Димчо Дебелянов

Един убит

Той не ни е вече враг - живите от враговете бурна ги вълна помете нейде към отсрещний бряг. Ето, в хлътналия слог легнал е спокойно бледен с примирена скръб загледан в свода ясен и дълбок.

И по сивата земя, топлена от ласки южни, трепкат плахи и ненужни с кръв напръскани писма.

Кой е той и де е бил? Чий го зов при нас доведе, в ден на вихрени победи да умре непобедил?

Клета майчина ръка, ти ли го в неволя черна с думи на любов безмерна утеши и приласка?

Смешна жал, нелепа жал, в грохотно, жестоко време! Не живот ли да отнеме той живота свой е дал?

И нима под вражи стяг готвил е за нас пощада? - Не, той взе, що му се пада, мъртвият не ни е враг!

Стихотворението е открито от Георги Райчев и е публикувано за първи път в "Стихотворения", 1920 г.
Всички произведения на Димчо Дебелянов

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Най-четени произведения

Най-малко четени произведения