Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

"Чрез словото си Левски се опитва да натрапи идеята си. Той е зъл предводител."