Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

Без родина човек живее само по повърността на света.