Матура по Френски език

Тестове по Френски език

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

Яворов в това стихотворение описва българския народ като заточен на един кораб.