Етикет: дзи

Какво представляват ДЗИ/Матура?

Вид – писмени и анонимни Времетраене – 4 астрономически часа Учебно съдържание – върху Задължителна подготовка /ЗП/ Формат – тест Оценяване – 100 точки

Какъв е смисълът от ДЗИ/МАТУРА

Защо трябва да  държим  матура? Има ли смисъл от нея? С какво би ни помогнала тя? Много често си задаваме тези въпроси и търсим логични обяснения за това. Тази статия ще ви помогне да си отговорите на част от въпросите. Изравнени критерии за оценяване в страната…