Категория: Трябва да знам за…

Полезни статии и новини за матура

Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

Разберете какви са критериите за оценяване на интерпретативно съчинение. Интерпретативното съчинение е една от възможностите, която зрелостниците могат да изберат за формат на последната задача от матурата по БЕЛ.

Критерии за оценяване на съчинение разсъждение

В тази статия ще научите повече за критериите за оценяване на съчинение разсъждение. Какви умения и способности трябва да имат зрелостниците, за да се справят с последната задача от матурата по бел.

Общи инструкции за провеждане на матури

В тази статия ще се запознаем с най-общите правила и задължения на зрелостниците, които трябва да бъдат спазени, за правилно и без проблемно явяване на държавните зрелостни изпити. Инструкциите, които ще разгледаме в статията ще преминат през трите основни етапа в провеждането на матурата, а именно…

10 неща, които не трябва да забравяте за матурата по БЕЛ

Някой неща, които не трябва да забравяме преди матурата. В тази статия ще намерите, интересни и не толкова известни определения, факти, цитати и други, с които се надяваме да сме ви полезни, за постигане на максимално високи резултатите на матурата по Български език и литература.

Колко и какви са ДЗИ/Матура

Задължителни (без освобождаване) български език и литература учебен предмет по избор от ЗП(Задължителна подготовка) Допълнителни(по желание) учебен предмет по избор от ЗП

Къде и как се записват оценките от ДЗИ/Матура

В дипломата за средно образование Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение При формирането на общия успех оценките от дзи и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно   Друга полезна информация за матурите: Колко и какви са матурите? Защо ходим на  матури? Какво представляват…

Какво представляват ДЗИ/Матура?

Вид – писмени и анонимни Времетраене – 4 астрономически часа Учебно съдържание – върху Задължителна подготовка /ЗП/ Формат – тест Оценяване – 100 точки

Какъв е смисълът от ДЗИ/МАТУРА

Защо трябва да  държим  матура? Има ли смисъл от нея? С какво би ни помогнала тя? Много често си задаваме тези въпроси и търсим логични обяснения за това. Тази статия ще ви помогне да си отговорите на част от въпросите. Изравнени критерии за оценяване в страната…