Месец: януари 2012

Скала за оценяване на матури 2012

Тъй като матури 2012 наближават с всеки изминат ден, сигурно все повече хора се питат „Как ще се оценяват матурите„. МОМН до този момент не е направил промени в скалата за оценяване на матурите и най-вероятно тя ще се запази, както през миналата кампания.