Месец: март 2011

Държавни изпити по теория на професията и специалността

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва: 1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2010-2011 година,

Колко и какви са ДЗИ/Матура

Задължителни (без освобождаване) български език и литература учебен предмет по избор от ЗП(Задължителна подготовка) Допълнителни(по желание) учебен предмет по избор от ЗП

Къде и как се записват оценките от ДЗИ/Матура

В дипломата за средно образование Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение При формирането на общия успех оценките от дзи и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно   Друга полезна информация за матурите: Колко и какви са матурите? Защо ходим на  матури? Какво представляват…

Какво представляват ДЗИ/Матура?

Вид – писмени и анонимни Времетраене – 4 астрономически часа Учебно съдържание – върху Задължителна подготовка /ЗП/ Формат – тест Оценяване – 100 точки

Какъв е смисълът от ДЗИ/МАТУРА

Защо трябва да  държим  матура? Има ли смисъл от нея? С какво би ни помогнала тя? Много често си задаваме тези въпроси и търсим логични обяснения за това. Тази статия ще ви помогне да си отговорите на част от въпросите. Изравнени критерии за оценяване в страната…