Списък с одобрените учебници за матури 2012

Одобрени учебници за матури 2012

Министерството на образованието публикува СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще бъдат използвани през учебната 2011/2012.

Това са всички учебници и  издателства, които МОМН одобри за подготовка на зрелостниците през учебната 2011/2012 година. Списъкът включва учебници, както за задължителна подготовка(ЗП), така и за профилирана подготовка(ПП).

1. Български език, ЗП и ПП Т. Бояджиев и
колектив
2002 – 2011 ИК “Анубис”
ООД

2. Български език, ЗП Т. Ангелова и
колектив
2002 – 2011 “Просвета–София” АД

3. Български език, ЗП и ПП Б. Георгиев,
Вл. Игнатов
2002 – 2011 ЕТ “Регалия – 6”

4. Литература, ЗП В. Стефанов,
Ал. Панов
2002 – 2011 ИК “Анубис”
ООД

5. Литература, ЗП и ПП В. Стефанов,
Ал. Панов
2002 – 2011 ИК “Анубис”
ООД

6. Литература, ЗП и ПП Ил. Кръстева и
колектив
2002 – 2011 “Булвест 2000”
ООД

7. Литература, ЗП и ПП Д. Добрев,
Р. Йовева
2002 – 2011 ИК “Кръгозор”

8. Литература, ЗП и ПП И. Пелева и
колектив
2002 – 2011 “Просвета–София” АД

9. Литература, ЗП и ПП Адр. Дамянова и
колектив
2002 – 2011 “Сиела софт енд
паблишинг” АД

10. Литература, ЗП С. Янев и
колектив
2002 – 2011 “Просвета-София” АД

11. Френски език “Espaces” 2 , ПП, ІІ
ЧЕ
Ги Капел и
колектив
2002 – 2011 “Просвета–София” АД

12. Математика, ЗП Ч. Лозанов и
колектив
2005 – 2011 ИК “Анубис”
ООД

13. Математика, ЗП Г. Паскалев, 2005 – 2011 “Архимед 2000” 22
Здр. Паскалева ЕООД

14. Математика, ЗП З. Запрянов и
колектив
2005 – 2011 “Просвета–София” АД

15. Математика, ПП Ч. Лозанов и
колектив
2002 – 2011 ИК “Анубис”
ООД

16. Математика, ПП Г. Паскалев,
Здр. Паскалева
2002 – 2011 “Архимед 2000”
ЕООД

17. Математика, ПП З. Запрянов и
колектив
2002 – 2011 “Просвета–София” АД

18. География и икономика, ПП А. Попов и
колектив
2002 – 2011 “Сиела софт енд
паблишинг” АД

19. Философия /световни религии/,
ПП
Е. Сярова 2002 – 2011 “Просвета–София” АД

20. Свят и личност, ЗП М. Грекова и
колектив
2008 – 2011 “Просвета–София” АД

21. Биология и здравно образование,
ПП
Г. Марков и
колектив
2002 – 2011 “Просвета-София”
АД

22. Физика и астрономия, ПП Хр. Попов и
колектив
2002 – 2011 “Просвета-София”
АД

23. Изобразително изкуство, ПП Др. Немцов и
колектив
2002 – 2011 “Булвест 2000”
ООД

24. Водоснабдяване и канализация,
ЗПП
Д. Дончева 2002 – 2011 “Просвета–София” АД

ЗП – задължителна подготовка; ПП – профилирана подготовка

Други полезни материали за матура:

Други


Ако публикацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.Коментари

коментараOne Comments

Вашият коментар