Матури 2017 – новини, тестове и полезни ресурси

Какъв е смисълът от ДЗИ/МАТУРА

Какъв е смисълът от Матура/ДЗИ
Защо трябва да  държим  матура? Има ли смисъл от нея? С какво би ни помогнала тя?
Много често си задаваме тези въпроси и търсим логични обяснения за това.
Тази статия ще ви помогне да си отговорите на част от въпросите.
  • Изравнени критерии за оценяване в страната
  • Качество на образованието, съизмеримост на резултатите от обучението и конкурентоспособност на знанията
  • Надежден контрол на изхода
  • Ключови компетентности за учене през целия живот
  • Хармонизиране на образователните изисквания в страните от Европейският съюз

[wp:svejo-net]

Коментари

коментара

Leave a comment for: "Какъв е смисълът от ДЗИ/МАТУРА"

Tag Cloud