Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

Важни критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

Разберете какви са критериите за оценяване на интерпретативно съчинение. Интерпретативното съчинение е една от възможностите, която зрелостниците могат да изберат за формат на последната задача от матурата по БЕЛ.

Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение (VІІІ – ХІІ клас):

1. Придържане към жанровите изисквания за създаване на този вид съчинение:

 • подходящ увод;
 • откроена и произтичаща от проблема в заглавието теза;
 • пълни, точни, целенасочени и задълбочени разсъждения по темата;
 • подходящи изводи;
 • заключително обобщение.

2. Наличие на логически преходи както между отделните структурни елементи на писмената работа, така и между отделните подтези в рамките на същинската част.

3. Наблюдения върху художествената специфика на текста.

4. Стилово единство, цялостност и завършеност на писмения текст.

5. Избор на глаголно време.

6. Равнище на овладяване на правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

7. Графично оформяне на съчинението.

 

Матура по БЕЛ, 41. въпрос: писане на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе

Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

I. Литературни компетентности – максимален брой точки – 10

 • Разбиране и осмисляне на условения характер на литературата – от 0 до 2 т.
 • Знания за процесите в литературната история, автора и творбата – от 0 до 2 т.
 • Умения да се прилагат знания за строежа и функционирането на литературната творба и изясняване на зададени проблеми – от 0 до 3 т.
 • Интерпретиране на художествените смисли съобразно поставен проблем –от 0 до 3 т.

II. Знания и умения за изграждане на аргументативен текст – максимален брой точки – 12

 • Наличие на теза, съответстваща на темата и проблема – от 0 до 3 т.
 • Адекватна, конкретна и изчерпателна аргументация – от 0 до 3 т.
 • Логическа последователност на аргументацията – от 0 до 3 т.
 • Ясно структурирани и смислово свързани композиционни части (Увод, изложение, заключение) – от 0 до 3 т.

III. Езикови норми – максимален брой точки – 8

 • Знания и умения за прилагане на лексикалната норма – от 0 до 2 т.
 • Знания и умения за прилагане на граматичната норма – от 0 до 2 т.
 • Знания и умения за прилагане на правописната норма – от 0 до 2 т.
 • Знания и умения за прилагане на пунктуационната норма – от 0 до 2 т.

Максимален резултат от критериите за оценяване на интерпретативно съчинение – 30 точки.

Последна промяна: 13-4-2015

Други полезни материали за матура:

Други


Ако публикацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.Коментари

коментара2 коментара

 • Wikki

  04/03/2013

  Здравейте,
  Аз съм 7 клас и ми предстои кандидатстване в гимназия.Въпроса ми е следния:
  Какви са критериите за последната задача,трансформиращ преразказ?

  Reply
 • Калина

  11/06/2014

  Здравейте, сънът ми е осми клас. Написа съчинение на тема Копнежът по родното в „“Скрити вопли““ на Дебелянов, ноискам някой да си каже мнението за съчинението. Какви са пропуските евентучлно, за да бъдат отстранени. Мога да го изпратя по e-mail или както е удобно.
  Благодаря за съдействието!

  Reply

Вашият коментар