Общи инструкции за провеждане на матури

Важни инструкции за матура
Важни инструкции за матура

В тази статия ще се запознаем с най-общите правила и задължения на зрелостниците, които трябва да бъдат спазени, за правилно и без проблемно явяване на държавните зрелостни изпити. Инструкциите, които ще разгледаме в статията ще преминат през трите основни етапа в провеждането на матурата, а именно преди, по време и след завършването на матурите.


[field name=AdWise]

Ще научите, какви права и задължения имат зрелостниците, как правилно и коректно да попълнят необходимата информация. Най-общо ще може да си отговорите на следните въпроси:

 • Какви документи трябва да представя, за да се явя на матура?
 • Какви помощни материали мога да използвам по време на изпита?
 • Какви материали трябва да получа от квесторите?
 • Какви са начините за обозначение на верните отговори?
 • Какви задължения и права имам, като зрелостник?

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 1. Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
 2. Заема определеното му работно място 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита;
 3. Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише със син или с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;
 4. Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;
 5. Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;
 6. Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

 • Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;
 • Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.
 • Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;
 • В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”;
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;
 • Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;
 • Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • Не подсказва и не преписва;
 • В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата

Други полезни материали за матура:

[field name=Ads]

Други


Ако публикацията ви беше полезен, моля харесайте и споделете.Коментари

коментара5 коментара

 • ssdd

  05/21/2013

  Сигурно ли е, че когато типът на аргументативния текст не е отбелязан се отнемат просто точки, а не се анулира работата?? И колко точки се отнемат? Благодаря предварително!!

  Reply
 • А

  05/23/2014

  Ако на матурата по български на един от свободните отговори съм объркала няколко думи и съм ги сложила в скоби, но и съм ги зачеркнала проблем ли е и счита ли се като нарушаване на анонимността ?

  Reply
 • ami da

  05/18/2016

  Попринцип имам такъв почерк, че пиша повечето букви различни- печатни, ръкописни. Примерно Д-то го пиша по 3 различни начина.. Счита ли се някъв знак, нарушаващ анонимността?..

  Reply
 • Дати за матури 2019?

  Reply
  • Екип 12 клас

   05/23/2019

   Матурата по БЕЛ е на 21.05, а другата матурата ще е на 23.05.

   Reply

Вашият коментар