Тропи и фигури

Език на художествената литература

Litota

Литота

13425

Най-преглеждани

bot

Думата "гиманзия" произлиза от древногръцки и означава "да се упражняваш / да тренираш гол"