Тропи и фигури

Език на художествената литература

Litota

Литота

13116

Най-преглеждани

bot

Ако разкъсате дъждовния червей на две части той не умира, а продължават да живеят два червея