Тропи и фигури

Език на художествената литература

Litota

Литота

12575

Най-преглеждани

bot

J е единствената латинска буква, която липсва в периодичната таблица.