Стилистика

Разговорен стил, научен стил, публицистичен стил

Най-преглеждани

bot

Единственият континент на Земята, в който няма пустиня, е Европа