Пунктуация

Съчинителни съюзи, вметнати думи и изрази

Най-преглеждани

bot

Преди 4000 години наказанието в Египет за убийство на котка било смърт.