Правописни правила

сложни думи, елезия, обеззвучаване и др.

Най-преглеждани

bot

Когато умират, обикновените домашни мухи, издават силен звук с висока честота, който не може да се улови от човешкото ухо, но кучетата го чуват.