Лексикология

синоними, антоними, пароними, оминими и др.

Най-преглеждани

bot

Физически невъзможно е за едно прасе, да си вдигне главата към небето.